Verduurzaming is niet vrijblijvend

Als de klimaatverandering in dit tempo doorgaat, bedreigt dat de leefbaarheid op onze planeet. Bij Regazz steken we daar graag een stokje voor.

Klimaatakkoord en RED

Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen, zijn er concrete internationale afspraken gemaakt. Die liggen vast in het Klimaatakkoord van Parijs. Eén van de afspraken is dat elk land inspanningen levert om de opwarming onder de 1,5℃ te houden. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we als maatschappij snel en radicaal onze CO2-uitstoot reduceren. Stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen is cruciaal. Het omzetten van organisch afval in Bio-Fuel kan daar een enorme rol in spelen. En dus Regazz. Wij maken zowel de landbouwsector als de transportsector duurzamer.

 

Europese richtlijnen, zoals de Renewable Energy Directive (RED), verplichten de EU-lidstaten om zich in te spannen om een groter aandeel van het totale energiegebruik hernieuwbaar te maken. Ook dáárvoor moet je bij ons zijn.

 

Hoe wij jou precies kunnen helpen?
Plan een afspraak met ons in, wij denken graag met je mee over de mogelijkheden.

Regazz & de SDG’s

De Verenigde Naties hebben 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) geformuleerd: een breed scala aan ontwikkelingsdoelen om de wereld vóór 2030 duurzamer te maken. Om de planeet te beschermen en het welzijn en de welvaart van de mensen erop te waarborgen of te bevorderen. Tot de SDG’s behoren thema’s als armoedebestrijding, gendergelijkheid, schoon water, duurzame energie, verantwoorde consumptie en productie en klimaatactie. Onze technologie draagt bij aan maar liefst 7 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Het afvangen van afval en het terugbrengen van digestaat verbetert landbouwgrond. Dit heeft een impact op de Europese nitraatrichtlijn én het grondwater.

Schone en betaalbare energie, dát is precies waar we bij Regazz voor staan.

Onze manier van werken creëert werkgelegenheid en groei in landen als Roemenië, Polen en Hongarije, waar we met boeren samenwerken en onze biogasinstallaties realiseren.

We ontwikkelen een innovatieve manier om Bio-Fuel te produceren, waarbij we zo effectief mogelijk met alle grondstoffen en reststromen omgaan.

Aansluiting bij lokale communities is belangrijk voor ons. We zorgen voor werkgelegenheid, lokale warmte (via restwarmte) en kennisdeling.

Ons concept is op meerdere vlakken circulair, Zo krijgen reststromen/afval een nieuw leven als bodemverbeteraar.

De CO2-reductie van ons concept – ten opzichte van reguliere fossiele brandstoffen – is enorm.

Volledige kaart SDG

De volledige keten in kaart

Een vrachtwagen heeft brandstof nodig om te kunnen rijden. Tijdens het verbrandingsproces van fossiele brandstoffen zoals diesel ín een voertuig, dus in het proces from wheel to pipe, komt CO2 vrij. Die uitstoot moet naar beneden, idealiter zelfs naar nul. Rijden op Bio-Fuel van Regazz zorgt daarvoor.

 

Wij gaan zelfs nog een stapje verder.

 

Onze Bio-Fuel is fossielvrij en CO2-neutraal from well to wheel. Van de bron tot de uitlaatpijp is er geen sprake van uitstoot. De prestaties en actieradius van trucks die op Bio-LNG rijden, doen niet onder voor die van een dieseltruck.

 

Om de efficiëntie van verschillende brandstoffen en verduurzamingsoplossingen goed met elkaar te kunnen vergelijken, is het belangrijk om de hele keten inzichtelijk te maken: from well to wheel. Alleen dan krijg je een transparant beeld van de CO2 die vrijkomt in het hele proces. De uitstoot van de verbranding ín het voertuig is namelijk slechts een klein deel van de totale uitstoot die de productie, het transport, de opslag en de verbranding van brandstof produceert.

 

Wil jij weten hoe jij als ondernemer in de landbouw-, transport- of brandstofsector – samen met Regazz – jouw CO2-uitstoot kan verlagen en duurzaamheidsdoelstellingen haalt?

Wil jij weten hoe jij als ondernemer in de landbouw-, transport- of brandstofsector – samen met Regazz – jouw CO2-uitstoot kan verlagen en duurzaamheidsdoelstellingen haalt?