Ons concept staat als een huis

Regazz ontwikkelt biogasinstallaties met 100% circulaire productie. Ons concept is onderscheidend, omdat we verschillende technologieën onder één dak integreren om de output nóg beter te maken. Voor driedubbele milieuwinst.

In het kort

We gebruiken (uitsluitend!) organische reststromen van de boer – plantenresten en mest – als input voor onze biogasinstallaties. De technologie in die installaties maakt er twee producten van. Bio-CNG (biomethaan in gasvorm) of Bio-LNG (biomethaan in vloeibare vorm) voor het zwaar-transport in Europa. én digestaat: een mineraal- en voedingsrijke meststof die weer terug kan naar het land van de boer die onze biogasinstallatie ‘voedde’ met zijn afval.

Het systeem van Regazz is een dichte kringloop, met veel winst voor de boeren, de logistieke sector én de planeet:

De broeikasgassen in de koemest en plantenresten worden afgevangen en belanden daardoor niet in de atmosfeer.
De uitstoot in de landbouwsector wordt omgezet naar Bio-LNG, waardoor er in de transportsector op termijn veel minder of zelfs helemaal geen fossiele brandstoffen meer nodig zijn.
Het ‘bijproduct’ digestaat is organisch, vezel- en mineraalrijk; het voedt de bodem op een veel gezondere manier dan de oorspronkelijke mest met de schadelijke stoffen er nog in.

Nóg een groene plus

We willen het verhaal niet onnodig ingewikkeld maken. Maar om biobrandstof te maken is warmte nodig. Veel andere Bio-Fuelconcepten gebruiken een deel van het geproduceerde biogas direct zelf om die benodigde warmte te genereren. Regazz gaat efficiënter en duurzamer met grondstoffen om. Daarmee genereren we enerzijds méér opbrengst biobrandstof en anderzijds zorgen we voor heel veel extra CO2-reductie: zo’n zeven ton CO2 per ton diesel. Dit maakt het concept van Regazz uniek.

Wil jij weten hoe jij als ondernemer in de landbouw-, transport- of brandstofsector – samen met Regazz – jouw CO2-uitstoot kan verlagen en duurzaamheidsdoelstellingen haalt?