SPOZYSKIWANE ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W ZRÓWNOWAŻONY SPOSÓB

100% BIOPALIWO DLA EKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE TRANSPORTU

Współczesna energetyka stanowi dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki o kluczowym znaczeniu. Stoi on jednak przed wieloma wyzwaniami – musi zaoferować pozyskiwanie energii w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby rynkowe i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do 40% w 2030 roku. Firma Regazz zajmuje się kompleksowym przygotowaniem i implementacją projektów w zakresie pozyskiwania LBG w Europie przy pomocy najbardziej efektywnych technologii. Do produkcji biopaliw, zgodnej z koncepcją zrównoważonego rozwoju, wykorzystywane są lokalnie dostępne surowce, które nie stanowią konkurencji dla łańcucha pokarmowego. Biopaliwa te są oferowane przewoźnikom i stacjom paliw w Europie i pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

BIOPALIWO POZYSKIWANE W ZRÓWNOWAŻONY SPOSÓB

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych jest ważnym elementem energetycznej strategii przyszłości. Aby spełnić jej cele, warto przyjrzeć się LBG i LBM, produkowanym z organicznych odpadów rolniczych i przemysłowych. Mowa tu o odpadach, które nie mogą być wykorzystywane do celów spożywczych lub jako pasza. Produkowane w zrównoważony sposób biopaliwo LBG to 100% metan – transportowany i składowany w postaci płynnej, a następnie zamieniany w gaz i wykorzystywany do zasilania silników spalinowych.

  • SUROWCE

    Używamy wyłącznie surowców, które nie są wykorzystywane do produkcji żywności, takich jak organiczne odpady rolnicze oraz przemysłowe.

  • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

    Nasza praca odbywa się w zamkniętym cyklu – wszystko zaczyna się i kończy na branży rolniczej. Dzięki lokalnej produkcji i pozyskiwaniu surowców wspieramy naszych sąsiadów i koncepcję zrównoważonego rozwoju.

„Zachodzi pilna potrzeba inwestycji w rozwój i wytwarzanie niedrogich paliw z odnawialnych źródeł w sposób niskoemisyjny i zrównoważony.”

CZY CHCESZ, ABY LOGISTYKA W TWOJEJ FIRMIE ROZWIJAŁA SIĘ W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY?

Czy chcesz mieć pozytywny wpływ na ograniczenie emisji CO₂ do środowiska? Oferujemy kilka wariantów uczestnictwa w naszych projektach produkcji Bio-LNG, które opracowujemy, tworzymy i prowadzimy w różnych miejscach w Europie. Do produkcji zrównoważonych biopaliw korzystamy wyłącznie z lokalnych surowców.