WELL TO WHEEL GEEFT
IN CO2 UITSTOOT

VERGELIJKEN VAN VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN

Well to wheel is een belangrijke stap in het vergelijken van de efficiëntie van verschillende oplossingen voor de uitstoot van broeikasgassen. Deze broeikasgasemissies zijn cruciaal om te beperken, omdat ze dramatische klimaatveranderingen veroorzaken!
Een andere betekenis is ook wel van "bron naar wiel". Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat de CO2-uitstoot niet alleen vrijkomt tijdens het verbrandingsproces in het voertuig. Dit is maar een klein deel van de totale hoeveelheid CO2 die deze brandstof produceert!

Volgens de well-to-wheel-methode wordt alle CO2 die vrijkomt bij productie, transport, opslag en verbranding toegewezen aan die brandstof. Door vanaf de bron inzicht te geven in de hele keten, krijg je een transparant beeld van de CO2 die tijdens het hele proces vrijkomt.

 • ORGANISCH RESTPRODUCT UIT LANDBOUW

  Door gebruik van plantenresten wordt methaanuitstoot voorkomen en komen meststoffen uit het biogas terug op het veld.

 • ORGANISCH AFVAL VOEDSELINDUSTRIE

  Organisch afval uit de voedingsindustrie wordt op een ecologische/economisch verantwoorde manier hergebruikt.

 • PIC BIOGAS

  BIOGAS

  Het biogas wordt gescheiden in puur methaan en pure CO2 (hergebruikt als meststof of droogijs).

 • LBG

  Bio-LNG met een hogere energiedichtheid dan diesel bespaart 80% broeikasgas (BKG).

 • VLOEIBAAR BIOGAS, LBG / LBM

  LBG of LBM is een vloeibaar gemaakt biogas dat uitsluitend uit methaan bestaat. Het is een 100% biobrandstof.