VOOR
GROENE TRANSPORTOPLOSSINGEN

OVER REGAZZ

Regazz produceert biobrandstoffen uit organisch afval, betaalbaar voor de logistieke sector. De brandstoffen moeten duurzaam
en economisch levensvatbaar zijn. Groene transportoplossingen, waarbij we gebruik maken van grondstoffen die niet geschikt zijn voor voedselproductie of voedselconsumptie. Bij de productie van deze biobrandstoffen houden wij rekening met de ESG-factoren.
Regazz biedt duurzame en sociale oplossingen, zonder subsidies en rekening houdend met de lokale bevolking.

 • We gebruiken lokale bedrijven voor de bouw van de BIO LNG projecten
 • Samenwerking met lokale boeren zodanig dat ze enerzijds organische reststoffen
  leveren en anderzijds het verwerkte digestaat gebruiken op het veld
 • Onze projecten creëren nieuwe banen in het betreffende gebied

REGAZZ - ONS TEAM

Een internationaal team, onder leiding van Ing. Frans Geerts - landbouwingenieur met meer dan 18 jaar professionele ervaring in de landbouw. Ervaren op het gebied van anaërobe vergisting en de projectontwikkeling, projectplanning en budgettering van anaërobe vergistingsprojecten. Daarnaast heeft hij veel ervaring opgedaan met operationele ontwikkeling in Duitsland en Roemenië,
evenals met het operationeel beheer en onderhoud van anaërobe fermentoren met een speciale focus op biologie.
Hij heeft de expertise in mest- en digestaatverwerking en mestproductie.

Samen met het team hebben zij de nodige kennis van R&D projecten, industriële projecten, elektrotechniek, energiemanagement en duurzame energie, transport en logistiek in Centraal en Oost Europa. Met een uitstekend netwerk in de Duitse industrie, hernieuwbare energie en industriële productieprocessen.

 • ONZE MISSIE

  Het neerzetten van een reeks LBG productiefaciliteiten om de logistieke sector te voorzien van een betaalbare koolstofneutrale biobrandstof.

  Biobrandstof (BIO LNG / LBG of LBM) uit industrieel en landbouwafval omgezet in vloeibaar biomethaan met extra productie van organische en vloeibare biomeststoffen.

 • ONZE VISIE

  Regazz heeft de intentie zonder enige stimulans een biobrandstof te produceren uit organisch afval, die betaalbaar is voor de logistieke sector.
  De brandstof moet een duurzame, economisch levensvatbare biobrandstof zijn. Afvalverwerking, om methaanuitstoot te vermijden, banen te creëren en emissies van methaan, CO₂, NOᵪ, fijnstof en geluid te vermijden.