EEN 100% BIOBRANDSTOF
UIT HERNIEUWBARE BRONNEN

LBG

LBG is de afkorting voor Liquefied Bio Gas , ook wel bekend als vloeibaar biogas, is een 100% hernieuwbare brandstof die de
CO2-uitstoot tot wel 80% kan verminderen in vergelijking met conventionele brandstoffen. Men spreekt ook wel van LBM.
(vloeibaar Bio Methaan) In tegenstelling tot lng, dat geproduceerd wordt uit aardgas, is het methaan in LBG afkomstig uit biogas. Door deze biobrandstoffen lokaal te produceren, dragen we bij aan een circulaire economie om duurzaamheid te maximaliseren.

LBG bestaat voor 99,9% uit methaan (CH4) en is als brandstof uitwisselbaar met LNG, omdat ze beide voornamelijk uit methaan (CH4) bestaan. Dit betekent dat de twee gassen kunnen worden gemengd. Het gebruik van zowel LNG (mix) als LBG is een van de belangrijke acties die ons zullen leiden naar een koolstofarme samenleving van de toekomst. En dat is nodig, om de klimaatdoelstellingen te bereiken, moeten we nu handelen!

input biogas
LBG PROJECT PLAN
BIO LNG TANK

100% biobrandstof

Door in de toekomst meer in te zetten op bio brandstoffen
als LBG of Bio LNG (mix) zorgen we ervoor dat broeikasgassen drastisch worden verminderd.

Regazz ontwikkelt, bouwt en opereert in diverse  BIO LNG productielocaties binnen Europa. We maken hierbij gebruik van lokale grondstoffen voor de productie van onze biobrandstoffen. Regazz biedt duurzame groene oplossingen die de CO2 uitstoot drastisch verminderd. Door deze oplossing op Europees niveau in te zetten helpen we om de temperatuurstijging als gevolg van klimaatverandering te beperken, en kunnen we de planeet doorgeven aan de volgende generatie...

 • DUURZAAM ALTERNATIEF

  Duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen.

 • BESPARING

  Minder verbruik, met LBG bespaar je fors t.o.v. fossiele brandstoffen.

 • STILLER

  Geluid verminderd met ca. 50%.

 • CO2 BESPARING

  Fijnstof verminderd met ca. 95%.

LOGISTIEK VERDUURZAMEN?

Wil je als bedrijf je logistiek verduurzamen en een CO₂-reductie realiseren? Er zijn diverse mogelijkheden om te participeren in onze
BIO LNG productielocaties. Wij ontwikkelen, bouwen en opereren binnen Europa op diverse locaties. We maken gebruik van lokale grondstoffen voor de productie van duurzame biobrandstoffen.