; VAN VERGUNNINGSPROCEDURES
TOT EN MET AFNAMECONTRACTEN

LBG PROJECTEN

Regazz ontwikkelt LBG projecten van A tot Z. Wij bouwen en opereren binnen Europa op diverse interessante locaties waarbij
gebruik gemaakt wordt van de best beschikbare technologie. Lokaal beschikbare grondstoffen, welke geen competitie kennen
met de voedselketen worden ingezet om duurzame biobrandstoffen te maken. Deze biobrandstoffen worden middels afnamecontracten binnen Europa aan transporteurs en tankstations aangeboden. Met de productie van 100% biobrandstof
kunnen we een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van broeikasgassen.

Regazz heeft inmiddels jarenlange ervaring op het gebied van projectontwikkeling, projectplanning en budgettering van deze projecten en is thuis in de duurzame energie, transport en logistiek in Centraal en Oost Europa. Wij initiëren en controleren alle fases van LBG projecten:

 • VERGUNNINGS PROCEDURES

  In samenspraak met lokale autoriteiten en ervaren bureaus worden zowel bouw als omgevingsvergunning geïnitieerd.

 • CONTRACTEREN VAN FEEDSTOCKS

  De projecten worden gepositioneerd in een omgeving waar voldoende grondstoffen beschikbaar zijn welke bij lokale ondernemers
  worden afgenomen. Per grondstofsoort en leverancier worden contracten gemaakt om wederzijds belang te dienen.

 • ENGINEERING VAN DE INSTALLATIE

  Afhankelijk van de grondstoftypen welke gevoed gaan worden, en locatie specifieke elementen wordt in samenspraak met
  gerenommeerde technologie leveranciers de installatie ge-engineerd.

 • BOUW- EN CONSTRUCTIEMANAGEMENT

  Voorafgaand en tijdens de bouw en constructie van de installatie wordt een degelijk management gevoerd om zowel de financiën
  als de tijdscomponent te bewaken. Tevens worden toekomstige operators in de bouw reeds meegenomen om een goede onderbouwde
  kennis van de constructie en werking van de installatie te laten opdoen.

 • OPERATIONS MET ERVAREN INTERNATIONAAL TEAM

  Het operationele team zal bestaan uit kwalitatief goed geschoolde medewerkers die allen bij de technologie leveranciers getraind
  worden en reeds een periode op vergelijkbare installaties een periode hebben meegedraaid.

 • INVESTERINGEN

  De projecten van Regazz BV zijn allen al gefinancierd op het moment dat de initiatieven starten. Budgetten zijn gekend en daarmee
  kan binnen een strakke werkwijze vlot en degelijk gewerkt worden.

LBG Proces

LOGISTIEK VERDUURZAMEN?

Wil je als bedrijf je logistiek verduurzamen en een CO₂-reductie realiseren? Er zijn diverse mogelijkheden om te participeren in onze
BIO LNG productielocaties. Wij ontwikkelen, bouwen en opereren binnen Europa op diverse locaties. We maken gebruik van lokale grondstoffen voor de productie van duurzame biobrandstoffen.