DUURZAME
UIT HERNIEUWBARE BRONNEN

100% BIOBRANDSTOF VOOR GROENE TRANSPORTOPLOSSINGEN

De energiesector is tegenwoordig een dynamische sector met een essentiële rol. De sector staat voor een uitdaging om een ​​energiemix te bieden die aansluit bij de behoefte en tevens een Green House Gas saving realiseert van 40% in 2030.
Regazz ontwikkelt LBG projecten, bouwt en opereert binnen Europa op interessante locaties waarbij gebruik gemaakt wordt van de best beschikbare technologie. Lokaal beschikbare grondstoffen, welke geen competitie kennen met de voedselketen worden ingezet om duurzame biobrandstoffen te maken. Deze biobrandstoffen worden binnen Europa aan transporteurs en tankstations aangeboden. Met de productie van 100% biobrandstof kunnen we een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van broeikasgassen.

Duurzame Biobrandstof

Energieopwekking uit hernieuwbare bronnen is een belangrijk onderdeel van de energiemix van de toekomst.
Om dat te bereiken, wordt LBG of LBM efficiënt geproduceerd uit organische landbouw- en industriële residuen. Dit residu kan niet worden gebruikt voor voedsel- of voederdoeleinden.

De duurzame biobrandstof LBG is een 100% zuivere methaanbrandstof die in vloeibare vorm wordt vervoerd en opgeslagen. Voor gebruik in verbrandingsmotoren wordt deze vloeibare vorm omgezet in een gas.

  • GRONDSTOFFEN

    We vertrouwen alleen op grondstoffen die niet worden gebruikt voor voedselproductie en gebruiken organische landbouw- en industriële residuen die niet kunnen worden gebruikt voor voedsel- of voederconsumptie.

  • DUURZAAMHEID

    We werken in een gesloten cirkel, beginnend en eindigend met landbouw. Door lokaal te produceren, dragen we bij aan een circulaire economie om duurzaamheid te maximaliseren.

"Er is dringend behoefte aan investeringen in de ontwikkeling en opwekking van duurzame brandstoffen, die hernieuwbaar, betaalbaar en koolstofefficiënt zijn"

LOGISTIEK VERDUURZAMEN?

Wil je als bedrijf je logistiek verduurzamen en een CO₂-reductie realiseren? Er zijn diverse mogelijkheden om te participeren in onze
BIO LNG productielocaties. Wij ontwikkelen, bouwen en opereren binnen Europa op diverse locaties. We maken gebruik van lokale grondstoffen voor de productie van duurzame biobrandstoffen.