duurzame ontwikkeling en
 negatieve impact

ESG

ESG staat voor milieu, sociaal en bestuur. Dit wordt in ook wel duurzaamheid genoemd. Hiermee wordt bedoeld; Hoe draagt onze productie of product bij aan duurzame ontwikkeling en hoe worden al onze activiteiten beheert om een negatieve impact te minimaliseren? Regazz is een bedrijf op het gebied van duurzame energie dat zich richt op het leveren van duurzame biobrandstoffen. Wij geloven in duurzame investeringen waar ecologische, economische en sociale aspecten worden meegenomen als gezamenlijk doel.

 • We gebruiken lokale bedrijven voor de bouw van de BIO LNG projecten
 • Samenwerking met lokale boeren zodanig dat ze enerzijds biologische reststoffen
  leveren en anderzijds het verwerkte digestaat gebruiken op het veld
 • Onze projecten creëren nieuwe banen in het betreffende gebied
 • ESG | MILIEU

  Wereldwijde productie en consumptie hebben een grote impact op ons milieu. Bij het produceren en consumeren van alles, van auto's tot voedsel, dragen we bij aan klimaatverandering.

 • ESG | SOCIAAL

  Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid voor hun werknemers en op de samenlevingen waarin ze actief zijn, denk hierbij aan o.a. de  arbeidsomstandigheden, arbeidsrechten en diversiteit.

 • ESG | BESTUUR

  Een ondernemingsbestuur is belangrijk voor de ontwikkeling van ondernemingen. Hierbij is het verkrijgen van transparantie en openheid over de gang van zaken erg belangrijk.