VAN ORGANISCH AFVAL
NAAR

BIOGAS

Biogas is een mengsel van hoofdzakelijk methaan en koolstofdioxide dat ontstaat door anaerobe vergisting. Door de vergisting van biomassa (organisch restafval) produceer je biogas. Vergisting is het omzetten van biomassa tot biogas, dit gebeurt door middel van bacteriën. Het geproduceerde biogas kan, nadat het methaangehalte op dezelfde hoogte is gebracht als het aardgas rechtstreeks het gasnet op.

Ook speelt vergisting een grote rol in de verduurzaming van de transportsector. Biogas bestaat voornamelijk uit methaan (CH4)
en kooldioxide (CO2). Door deze twee gassen aan het einde van het proces te scheiden, kunnen beide gassen hun doel dienen. CH4 wordt omgezet naar LBG / LBM om als brandstof te dienen en CO2 kan worden hergebruikt als meststof op het veld, in kassen of als koelmedium.

BIOGAS 2
biogasb
biogasc

klimaatakkoord

Het omzetten van organisch afval naar Biogas is van groot belang voor de realisatie van de energiedoelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Windmolens, zonnepanelen en waterkracht kunnen vanwege klimaat- en technische beperkingen slechts een deel van deze doelstelling halen. Daarom is het tijd voor alternatieven!

Als de klimaatverandering in dit tempo doorzet wordt dit een bedreiging voor de leefbaarheid van onze planeet. Daarom is het belangrijk om er alles aan te doen om dit tegen te gaan. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat we de opwarming van de aarde moeten tegengaan. De opwarming van de aarde moet beperkt blijven tot 1,5 graden Celsius. Om deze doelen te kunnen behalen zijn drastische maatregelen nodig!

  • DUURZAAMHEID

    We werken in een gesloten cirkel, zowel beginnend als eindigend met landbouw om de duurzaamheid te maximaliseren. We gebruiken bij de productie van biogas enkel organisch afval uit de landbouw- en voedingsindustrie dat op een ecologische en economisch verantwoorde manier zal worden hergebruikt.

  • OUTPUT

    Biogas bestaat voornamelijk uit methaan (CH4) en kooldioxide (CO2). Door deze twee gassen aan het einde van het proces te scheiden, kunnen beide gassen hun doel dienen. CH4 wordt omgezet naar LBG / LBM om als brandstof te dienen en CO2 kan worden hergebruikt als meststof op het veld.

LOGISTIEK VERDUURZAMEN?

Wil je als bedrijf je logistiek verduurzamen en een CO₂-reductie realiseren? Er zijn diverse mogelijkheden om te participeren in onze
BIO LNG productielocaties. Wij ontwikkelen, bouwen en opereren binnen Europa op diverse locaties. We maken gebruik van lokale grondstoffen voor de productie van duurzame biobrandstoffen.