ONDERSTEUNT DE OVERGANG
NAAR EEN KOOLSTOFARME SAMENLEVING

 

BIO LNG; BEGIN VANDAAG MET VERDUURZAMEN!

LBG is een 100% biobrandstof omdat het afkomstig is van hernieuwbare bronnen zoals biogas, in tegenstelling tot LNG,
dat wordt geproduceerd uit aardgas. Door brandstof te produceren uit organisch afval draagt het bij aan een circulaire economie. Wanneer LNG wordt gemengd met LBG, wordt dit Bio LNG genoemd. Het wordt veel gebruikt in de transportsector
en met een hogere energiedichtheid dan diesel bespaart het 80% broeikasgassen. De broeikasgasreductie van deze biobrandstof is afhankelijk van de vermenging ofwel het aandeel LBG / LBM in de mix.

Begin vandaag nog met verduurzaming van je logistiek.
Bio-LNG ondersteunt de overgang naar een koolstofarme samenleving.

BIO LNG TRANSPORT
LBG PROJECT PLAN
BIO LNG TANK

100% biobrandstof

Door in de toekomst meer in te zetten op bio brandstoffen zorgen we ervoor dat broeikasgassen drastisch worden verminderd.

Regazz ontwikkelt, bouwt en opereert in diverse productielocaties binnen Europa. We maken hierbij gebruik van lokale grondstoffen voor de productie van onze biobrandstoffen. Regazz biedt duurzame groene oplossingen die de CO2 uitstoot drastisch verminderd. Door deze oplossing op Europees niveau in te zetten helpen we om de temperatuurstijging als gevolg van klimaatverandering te beperken, en kunnen we de planeet doorgeven aan de volgende generatie...

  • DUURZAMER ALTERNATIEF

    Duurzamer alternatief voor fossiele brandstoffen

  • CIRCULAIRE ECONOMIE

    Draagt bij een circulaire economie.

  • CO2 BESPARING

    Bio-brandstoffen zijn voor nu en de middellange termijn de stap naar verregaande CO2 reductie. Vandaag de dag is de Well to Wheel CO2-reductie van LNG motoren al ca. 10%. Door de overschakeling op bio-LNG is CO2- reductie tot 80 procent mogelijk!

LOGISTIEK VERDUURZAMEN?

Wil je als bedrijf je logistiek verduurzamen en een CO₂-reductie realiseren? Er zijn diverse mogelijkheden om te participeren in onze
BIO LNG productielocaties. Wij ontwikkelen, bouwen en opereren binnen Europa op diverse locaties. We maken gebruik van lokale grondstoffen voor de productie van duurzame biobrandstoffen.